Aktivitetssamlinger ADHD 2018-07-04T14:32:32+00:00

AKTIVITETSSAMLINGER ADHD

Mellom2Stoler planlegger å gjennomføre fire-fem årlige aktivitetssamlinger for hver av våre grupper. Våre første samlinger for ADHD-gruppen ble holdt i Hålandsdalen, på Voss Resort og i klarteparken Høyt & Lavt.

Bilder fra Mellom2stoler-samlingen på Skjelbreid Poiree 7 januar 2018

Hvert kull har plass til 20 barn og 40 foresatte. I tillegg er søsken med på enkelte av samlingene.

Mellom2stoler har en stor gruppe dyktige og engasjerte frivillige medarbeidere. Vi bruker psykologer og andre relvante fagpersoner til å jobbe med barnas gruppeaktiviteter utendørs, samt til foredrag, kurs og diskusjoner rundt foreldrerollen innendørs.

Vårt mål er at samlingene skal gi barna og deres familier følelsen av å bli sett. Vi legger til rette for å skape nye vennerelasjoner, og for å gi barna mestringsfølelse og økt selvtillit. Vi ønsker også å bidra til at de foresatte får erfaringer og verktøy som kan hjelpe dem å håndtere en krevende hverdag.

Bilder fra Mellom2stoler-samlingen i klatreparken Høyt & Lavt

Bilder fra Mellom2stoler skidag på Voss

Spørsmål om Mellom2stoler sendes til: 
eirik.horverak@m2s.no

KONTAKT OSS

ADHD Norge støtter mellom2stoler sine tiltak for ADHD-gruppen. Behovet for oppfølging og tilbud til mennesker med ADHD, enten det er barn, ungdom eller voksne, er stort og vi er svært positive til mellom2stoler sitt initiativ på dette området.

Gry Lunde, GENERALSEKRETÆR ADHD NORGE

Noen av våre sponsorer og samarbeidspartnere