-Foreningen Mellom2stoler har gitt meg og min datter et fint avbrekk i hverdagen. Vi har møtt foreldre og ADHD-barn via foreningen som har hjulpet oss til å se at andre har samme utfordringer som oss, sier Cecilie Kleppe, mor til Benedikte (11).

Benedikte (11) er en aktiv jente. Hun er flink i golf, flink på skolen, kreativ, høflig og grei. Du kan ikke se på henne at hun har diagnosen ADHD. Men Benedikte har ofte en hverdag som er litt tyngre å komme seg gjennom enn for mange andre barn på hennes alder.

Glad for å møte likesinnede

– Å ha et barn med et ikke-synlig diagnose er mer slitsomt enn de fleste foreldre kan forstå og relatere seg til. For Benediktes del betyr det at hun ofte ikke skjønner jevnaldrendes sosiale regler, og mangler på regler, slik barn har for vane under lek, forteller Cecilie.

– Når reglene endrer seg kan Benedikte bli sur og oppgitt. Hun melder seg ofte ut, og blir alene. For de andre barna, og ofte andre foreldre, er ikke denne oppførselen alltid like lett å forstå og akseptere. Derfor var det positivt å komme i kontakt med Mellom2stoler, og møte likesinnede barn og foreldre som har de samme utfordringen som vår familie, sier hun.

 

To samlinger som gav et løft

Cecilie Kleppe kom i kontakt med Mellom2stoler via ADHD-foreningen i Hordaland. Foreningen samarbeider med Mellom2stoler, og bidrar med økonomisk støtte.

– Ofte skjer det noe godt via tilfeldigheter. Vi hadde aldri hørt om Mellom2stoler før vi fikk vite om dem via ADHD. Foreningen. Det var et positivt avbrekk, sier hun.

 

Hun legger til:

– For meg som mor var det godt å møte andre foreldre i samme situasjon. Det virker som ADHD-barn ofte er for frisk for det offentlige, men faller de mellom to stoler da de har andre utfordringer enn andre barn.

–  Mellom2stoler bidrar slik at foreldre kan møtes og hjelpe hverandre, snakke om barnas utfordringer og få nyttig informasjon om ADHD, sier hun.

Flere gode hjelpere i hverdagen

I 2018 arrangerte Mellom2stoler to samlinger for i alt 20 familier. Samlingene hadde som mål å samle foreldre med ADHD-barn, slik at de voksne kunne utveksle erfaringer, og barna ha det gøy sammen.

Mellom2stoler stilte med psykologer fra Sense PKT AS  og fagfolk som er eksperter på ADHD, samt flere frivillige som bidro til at barna fikk en flott opplevelse sammen med lek og litt alvor.

Samlingene ble holdt hos Høyt og lavt i Bergen, samt hos Skjelbreid Poirées anlegg i Hålandsdalen.

 

Håper på flere samlinger

Mamma Cecilie er takknemlig for å ha kommet i kontakt med Mellom2stoler. Både hun og datteren håper på nye samlinger.

– Da siste samling var ferdig sa Benedikte: «Når skal vi møte dem igjen? Endelig møte jeg noen som har det akkurat som meg». Vi håper å holde kontakt med noen jenter og foreldre vi møtte på samlingen, sier Cecilie.

Satser på nytt kull

Eirik Horverak er daglig leder i Mellom2stoler. Han er takknemlig for all økonomisk støtte non-profit-foreningen får.  «I 2018 fikk vi til to samlinger og en skidag med det første ADHD-kullet. Tilbakemeldingene har vært veldig gode, noe vi er veldig glad for. Nå jobber vi kontinuerlig, slik at vi til høsten 2018 får til nye samlinger. Arbeidet videre blir å nå enda flere foreldre med ADHD-barn, slik at de også kan få hjelp. Det finnes mange der ute, og de trenger hjelp.»

 

– Fordi: 

– Vi skal se de «usynlige» og bidra til en bedre hverdag for foreldre og barn som ikke nødvendigvis får den hjelpen de trenger fra eget nettverk, skole og kommune, sier Horverak.

 

Tekst og foto: Arvid Steen, Cox kommunikasjon

 

 

2018-07-12T14:31:11+00:00