Hvem er Vi 2018-07-04T13:37:39+00:00

HVEM ER VI?

Foreningen mellom2stoler ble opprettet høsten 2016. Foreningen er en non-profit organisasjon som støttes av og samarbeider med Sense PKT AS.

Vi ønsker å rette oppmerksomhet til mennesker og grupper i Bergen og omegn som, gjennom sin helse eller sin livssituasjon, er for velfungerende eller friske til å få tilstrekkelig hjelp fra det offentlige, men som likevel er for sterkt hemmet av sine utfordringer til å leve et «normalt» liv.

Vår visjon

Vi skal se de «usynlige» og bidra til en bedre hverdag for de som ellers faller mellom2stoler.

Hva gjør vi?

Mellom2stoler arrangerer aktivitetssamlinger for våre deltakerfamilier. Vår målsetting er å gjennomføre 4-5 årlige samlinger for hver av våre grupper. Pr i dag er vi godt i gang med ADHD-gruppen, der vårt første kull har deltatt på 2 samlinger.

Hvert kull har plass til 20 barn og 40 foresatte. I tillegg er søsken med på enkelte av samlingene.

Mellom2stoler har en stor gruppe dyktige og engasjerte frivillige medarbeidere. Vi bruker psykologer og andre relevante fagpersoner til å jobbe med barnas gruppeaktiviteter utendørs, samt til foredrag, kurs og diskusjoner rundt foreldrerollen innendørs.

Vårt mål er at samlingene skal gi barna og deres familier følelsen av å bli sett. Vi legger til rette for å skape nye vennerelasjoner, og for å gi barna mestringsfølelse og økt selvtillit. Vi ønsker også å bidra til at de foresatte får erfaringer og verktøy som kan hjelpe dem å håndtere en krevende hverdag.

Samarbeider med Sense PKT AS

Psykologer og andre som er tilknyttet Sense PKT AS gir gratis dugnadstimer til foreningens arbeid. Her får Mellom2stoler dra nytte av den faglige kompetansen Sense kan tilby, i tillegg til økonomisk drahjelp. Sense deler også noe av selskapets overskudd med Mellom2stoler.

Se vår infofilm om Mellom2stoler:

ADHD Norge støtter mellom2stoler sine tiltak for ADHD-gruppen. Behovet for oppfølging og tilbud til mennesker med ADHD, enten det er barn, ungdom eller voksne, er stort og vi er svært positive til mellom2stoler sitt initiativ på dette området.

Gry Lunde, GENERALSEKRETÆR ADHD NORGE

Noen av våre sponsorer og samarbeidspartnere