Personvernerklæring 2018-07-18T10:29:28+00:00

Mellom2stoler er forpliktet til å beskytte ditt personvern. 

Ved å bruke dette nettstedet og/eller våre tjenester, samtykker du i behandling av dine personopplysninger som beskrevet i dette dokumentet. Les vår personvernerklæring:

Personvernerklæring

Generelt

Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Under finner du informasjon om hvordan Mellom2stoler benytter personopplysninger. Du vil aldri gi fra deg identifiserbare opplysninger uten et samtykke i forkant. Kontakt oss hvis du har spørsmål utover den informasjonen du finner her.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt(personopplysningsloven § 19.) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Personvernerklæringen gjelder bruk av våre tjenester, samt besøk på våre nettsider fra og med 01.07.2018.

 

Behandlingsansvarlig

Mellom2stoler (heretter kalt M2S), sammen med Sense PKT, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Kontaktinformasjon: Mellom2stoler

Adresse: Fossekleiva 41, 5119 Ulset
Telefon: +47 907 89 750
E-mail: eirik.horverak@m2s.no 
Org: 
917 649 189

 

Formålet med behandlingen

Dersom du besøker nettsiden vår, kan du frivillig oppgi personopplysninger i forbindelse med å motta informasjon fra oss, eller for å benytte deg av våre tjenester. Vi benytter opplysninger til følgende formål:

 • Ved forespørsler benytter vi navn, e-postadresser og postadresser til utsending av materiell om vårt tilbud via våre nettsider og/eller post. Dette sendes etter aktivt ønske fra deg som bruker.
 • For å kunne gi deg informasjon og nyttige nyhetsoppdateringer. ( Etter aktivt samtykke eller ved at et eksisterende kundeforhold foreligger)
 • For statistikk innhenting, -aggregering og administrasjon av nettsider og tjenester. Informasjon innhentes for at M2S skal få bedre informasjon om brukerne av nettsiden. Blant annet for å få nødvendig innsikt i hvordan besøkende kommer inn til hjemmesidene våre, og for å spore generelle bruksmønstre. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene, og for å gi bedre innhold for deg som bruker. Informasjonen er ikke identifiserbar.

 

Terminologi

Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi samler inn nødvendige data hovedsakelig for å levere en tjeneste eller for å forbedre kundeopplevelsen hos oss.

Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet de opplysningene som gjør at en kan identifisere deg som enkeltperson. Resultatet er at du blir beskrevet på en mer generisk måte i våre systemer.

Behandling av personopplysninger er enhver form for bruk av personopplysninger. Med bruk mener vi innsamling, lagring, endring, målretting og sletting. Alle innsamlede personopplysninger gjennom forskjellige aktiviteter er forbeholdt eget bruk og vil ikke distribueres.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som kan lagres på din maskin når du besøker en nettside. Data fra disse kan hentes frem av nettsider som kjenner cookiens unike ID.

 

Hvilke data behandles

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon og ikke- personlig identifiserbar informasjon. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson og benyttes kun der dette er nødvendig for å håndtere en forespørsel, eller for å sende informasjon som du selv har samtykket til. (Opplysninger som din e-postadresse, navn, hjemmeadresse osv. – informasjonen er altså nødvendig for å levere vårt tilbud til dere.) Ikke- personlig identifiserbar informasjon ( av-identifisert) er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet. Dette benyttes for å forbedre kundeopplysninger og for å gi oss statistikker.

For deltakere på samlinger

ADHD Norge mottar navnelistene til våre samlinger, for å få innsikt i hvor mange av deres medlemmer som deltar på våre samlinger.

Webbasert datainnsamling:

 • Hvis du retter en henvendelse til oss via våre nettsider, for eksempel sender oss en e-post eller benytter kontaktskjema, vil relevante opplysninger kunne bli lagret.
 • Når du besøker våre nettsider, registreres din IP-adresse. Vi knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene brukes til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. (Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.)

Webanalyse og cookies

M2S samler inn og behandler av-identifiserte opplysninger om besøkende på www.m2s.no. Vi bruker Google Analytics for å samle inn opplysninger om brukerne. Dette for at vi til enhver tid skal tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og forbedre informasjonstilbudet. Dataene lagres som anonymisert besøksstatistikk. Vi plasserer i all hovedsak informasjonskapsler på datamaskinen din for å føre statistikk over bruk, og for å forbedre brukeropplevelsen. Vi kan også benytte opplysningene til målrettet markedsføring og for å lage målgrupper for markedsaktiviteter.

Det er kun M2S/Sense PKT som har tilgang til denne besøksstatistikken. Eksempler på data som lagres:

 • Operativsystem- og nettleser-statistikk.
 • Fra hvilken nettadresse du kommer fra til vår side.
 • Hvilke sider på m2s.no du klikker på.
 • Hvor lenge besøket varer.
 • Hvor mange som besøker ulike sider.

Vi har ikke mulighet til å knytte disse dataene opp mot deg som person.

 

Søk

Det lagres på nåværende tidspunkt ikke søkehistorikk på www.m2s.no.

 

Skjemaer

Henvendelser via vårt kontaktskjema blir sendt på e-post til oss. Persondata som oppgis i kontaktskjemaet, vil bli lagret i vårt e-postsystem. Alle personopplysninger behandles i tråd med personvernloven. Oppgitte personopplysninger vil kun bli benyttet til din forespørsel, og ikke i andre sammenhenger. Kontakt oss dersom du ønsker innsyn i våre opplysninger, eller dersom du ønsker å slette din informasjon fra våre systemer.

 

Begrense, eller reservere mot bruk av informasjonskapsler

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Enkelte cookies lagres så lenge nettleseren er åpen, mens andre lagres lengre. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel, ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie”, eller til at du må godkjenne en “cookie”. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du vil begrense, eller reservere deg mot bruk av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren din. Vær oppmerksom på at noen av våre funksjoner ikke vil fungere dersom du velger å slå av informasjonskapsler. Din nettleser vil for eksempel ikke huske din søkehistorikk automatisk dersom informasjonskapsler er slått av.

Du kan når som helst stenge av for informasjonskapsler, og du kan også fjerne eksisterende fra datamaskinen. Hver nettleser har sin egen fremgangsmåte for å unngå informasjonskapsler. Under finner du lenker til forklaringer på hvordan du fjerner og blokkerer informasjonskapsler i forskjellige nettlesere.

Linker til instruksjoner for de mest brukte nettleserne:

Googles fremgangsmåte for å fjerne informasjonskapsler

Fremgangsmåte for å fjerne og blokkere informasjonskapsler i Firefox

Fremgangsmåte for å fjerne og blokkere informasjonskapsler i Google Chrome

Fremgangsmåte for å fjerne og blokkere informasjonskapsler i Internet Explorer 7, 8 og 9

 

Dette er dine rettigheter og valgmuligheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside. Ved henvendelse til oss, kan du:

 • Få vite hva slags informasjon vi har registrert om deg.
 • kreve at din informasjon er korrekt og oppdatert.
 • reservere deg mot direkte markedsføring. Dette kan medføre at du ikke får kjennskap om  alle våre tilbud og tjenester.
 • trekke tilbake samtykker til behandling av personopplysninger. Dette kan føre til at vi ikke lenger kan tilby våre tjenester.
 • deaktivere innsamling av data for tjenester som Google Analytics.

Alle personer som spør, har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lengre enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenestene våre. Ved kontakt til oss, tar det rundt 30 dager å få oppgitte opplysninger rettet/endret/bekreftet slettet.

 

Håndhevelse av denne personvernerklæring

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

 

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne personvernerklæring gjelder for alle brukere av våre nettsider og av våre tilbud. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklæring.

Mellom2stoler er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

 

Kontakt

Eirik Horverak

Mob: +47 907 89 750
E-post: eirik.horverak@m2s.no